Học ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh – Because, Because of, Due to, In spite of

Because, Because of, Due to, In spite of trong ngu phap tieng anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, khi muốn trình bày lý do, nguyên nhân; diễn đạt sự tương phản, các cấu trúc “ Because, Because of”, “ in spite of” được sử dụng rất phổ biến. Dưới đây là cách sử dụng và những lưu ý khi sử dụng những liên từ này, các bạn cùng đọc và tham khảo để dùng chúng thật hiệu quả nhé.

Because, Because of, Due to, In spite of trong ngu phap tieng anh
Because, Because of, Due to, In spite of trong ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc Because và Because of trong ngữ pháp tiếng Anh  

*Because, Because of có nghĩa là “vì, tại vì”, được dùng để giới thiệu lý do, nguyên nhân của sự việc, hành động.

– Cấu trúc:

Because of + N( danh từ)/ V_ing( động từ đuôi ing)

Ex:

+ Because of heavy rain, our flight to New York has been cancelled.

( Bởi vì trời mưa to, chuyến bay tới New York của chúng tôi bị hủy bỏ).

+Because of not revising lessons carefully, she got a low mark in the last examination.

( Bởi vì không ôn tập bài giảng chu đáo, cô ấy nhận điểm khá thấp trong kì thi vừa qua).

 

Because + clause( mệnh đề)

Ex:

+ My parents were very annoyed because my brother came back home very late last night.

( Bố mẹ mình rất tức giận vì anh trai mình về nhà rất trễ tối hôm qua).

+Because Peter is always going to school late, my teacher forced him to stand outside the door as a punishment.

( Bởi vì Peter luôn đi học muộn, cô giáo mình đã bắt bạn ấy đứng ngoài cửa như một hình phạt).

 

*Một số lưu ý:

Because of= Due to = on account of = owing to = by dint of = in view of + noun phrase( cụm danh từ)

Ex:

Because of / Due to/ On account of/ Owing to his laziness, he failed the exam.

( Bởi vì sự lười học, anh ấy đã trượt kì thi).

 

Because = since =  as =  in that/ now that = on account of the fact that = because of the fact that + clause( mệnh đề)

Ex:

Because/ Since/ As/ Now that/ On account of the fact that I want to get high scores in the entrance exam, I cheated.

( Bởi vì mình muốn đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp, mình đã gian lận).

 

Cấu trúc In spite of trong ngữ pháp tiếng Anh

*In spite of nghĩa là “ mặc dù”, được dùng như một giới từ chỉ sự tương phản.

Cấu trúc: In spite of + N/ V_ing

Ex:

+ In spite of poverty, he still over came all difficulties and got high marks in the final examination.

( Mặc dù nghèo khổ nhưng anh ấy vẫn vượt qua mọi khó khăn và dành điểm cao trong kì thi cuối cùng)

+In spite of getting up late, he went to school on time this morning.

( Mặc dù thức dậy muộn nhưng anh ấy vẫn đến trường đúng giờ sáng nay).

 

Phân biệt in spite of và despite

Cấu trúc: In spite of = Despite + N/ V_ing

Ex:

+ In spite of/ Despite her effort, she has not made a success.

( Mặc dù nỗ lực nhưng cô ấy vẫn chưa thể đạt được thành công).

+In spite of/ Despite her beauty and intelligence, she hasn’t got a good job.

  • Lưu ý: In spite of và Because( Because of) có nghĩa trái ngược nhau, cần lưu ý dùng đúng, phù hợp với ngữ cảnh của câu.

Chúc các bạn học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả và thu nhận được thật nhiều kiến thức về cấu trúc và cách dùng của Because và Because of mà trung tâm tiếng Anh giao tiếp Benative đã cung cấp trên đây. Chúc các bạn thành công!  

Comment here