Học từ vựng tiếng Anh

Học tiếng Anh theo chủ đề các căn bệnh

Học tiếng Anh theo chủ đề các căn bệnh

Như chúng ta đã biết, sức khỏe vốn rất quan trọng tuy nhiên không tránh khỏi việc mắc bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy cùng học tiếng Anh theo chủ đề để khám phá cũng như trau dồi nhiều hơn về từ vựng tiếng Anh của các căn bệnh này trong bài viết dưới đây của chúng tôi các bạn nhé!

Học tiếng Anh theo chủ đề các căn bệnh

Học tiếng Anh theo chủ đề với 105 căn bệnh thường gặp  

Trong tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày nhất là bạn đang làm bác sĩ hay tư vấn sức khỏe thì những kiến thức mà trung tâm Anh ngữ Benative chia sẻ dưới đây chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích đấy!    

 1. Rash /ræʃ/ – phát ban
 2. Fever /ˈfiː.vəʳ/ – sốt cao
 3. Insect bite /ˈɪn.sekt baɪt/ – côn trùng đốt
 4. Chill /tʃɪl/ – cảm lạnh
 5. Black eye /blæk aɪ/ – thâm mắt
 6. Headache /ˈhed.eɪk/ – đau đầu
 7. Stomach ache /ˈstʌmək-eɪk/ – đau dạ dày
 8. Backache /ˈbæk.eɪk/ – đau lưng
 9. Toothache /ˈtuːθ.eɪk/ – đau răng
 10. High blood pressure /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/ – cao huyết áp
 11. Cold /kəʊld/ – cảm lạnh
 12. Sore throat /sɔːʳ θrəʊt/ – viêm họng
 13. Sprain /spreɪn/ – sự bong gân
 14. Infection /ɪnˈfek.ʃən/ – nhiễm trùng
 15. Broken bone /ˈbrəʊ.kən bəʊn/ – gãy xương
 16. Cut /kʌt/ – bị cắt
 17. Bruise /bruːz/ – vết thâm
 18. Burn /bɜːn/ – bị bỏng
 19. Allergy / ˈælərdʒi  /: Dị ứng
 20. Arthritis / ɑːrˈθraɪtɪs  /: đau khớp xương
 21. Asthma /  ˈæzmə /: Suyễn
 22. Bilharzia / bɪlˈhɑːrtsiə  /: bệnh giun chỉ
 23. Constipation / ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn /: táo bón
 24. Diarrhea / ˌdaɪəˈriːə /: Ỉa chảy
 25. Flu / fluː  /: Cúm
 26. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs /: viêm gan
 27. Malaria / məˈleriə  /: Sốt rét
 28. Scabies / ˈskeɪbiːz  /: Bệnh ghẻ
 29. Smallpox / ˈsmɔːlpɑːks /: bệnh đậu mùa
 30. Heart attack / hɑːrt əˈtæk  /: nhồi máu cơ tim
 31. Tuberculosis / tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs  /: bệnh lao
 32. Typhoid / ˈtaɪfɔɪd  /: bệnh thương hàn
 33. Sore eyes /’so:r ais/ : đau mắt
 34. Cough /kɔf/ : ho
 35. Fever virus /’fi:və ‘vaiərəs/: sốt siêu vi
 36. Runny nose /rʌniɳ n s / : sổ mũi
 37. Deaf /def/ : điếc
 38. Sneeze /sni:z/ : hắt hơi
 39. Bad breath / bæd breθ/ : Hôi miệng
 40. Diabetes /,daiə’bi:tiz/ :tiểu đường
 41. Bad arm /bæd ɑ:m/ : hôi nách
 42. Acne /’ækni/ : mụn trứng cá
 43. Zoster: /’zɔstə/ :dời leo, zona
 44. Pigmentation/,pigmən’teiʃn/: nám
 45. Stomachache /’stəuməkeik/: đau bao tử
 46. Hepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs / :viêm gan
 47. Colic / ˈkɑːlɪk  / Đau bụng gió (thường gặp ở trẻ em)
 48. Muscle cramp / ˈmʌsl  kræmp / Chuột rút cơ
 49. Travel sick / ˈtrævl sɪk / Say xe, trúng gió
 50. Freckles /’frekl/ : tàn nhang
 51. Dumb /dʌm/ : câm
 52. Earache /’iəreik/ – Đau tai
 53. Nausea /’nɔ:sjə/ – Chứng buồn nôn
 54. Sniffles /sniflz/ Sổ mũi
 55. Tired / ˈtaɪərd  /; Sleepy / ˈsliːpi / Mệt mỏi, buồn ngủ
 56. To hurt / hɜːrt  /; be painful / ˈpeɪnfl / Bị đau
 57. To injure / ˈɪndʒər  / Bị thương
 58. To vomit / ˈvɑːmɪt / Bị nôn mửa
 59. Twist / twɪst  /- Chứng trẹo
 60. Albinism / ˈælbɪnɪzəm  /: bệnh bạch tạng
 61. Muscular dystrophy / ˌmʌskjələr ˈdɪstrəfi /: bênh teo cơ
 62. Anthrax / ˈænθræks/ : bênh than, bệnh nhiễm khuẩn gây tử vong cho cừu và gia súc
 63. Cerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi  /: bệnh liệt não
 64. Cirrhosis / səˈroʊsɪs /: bênh xơ gan
 65. Cholera / ˈkɑːlərə  /: bệnh tả
 66. Diphtheria / dɪpˈθɪriə /: bệnh bạch hầu
 67. Glaucoma / ɡlɔːˈkoʊmə /: bênh tăng nhãn áp
 68. Glycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: bênh tiểu đường
 69. Haemorrhoids / ˈhemərɔɪdz  /: bệnh trĩ
 70. Hypochondria / ˌhaɪpəˈkɑːndriə /: chứng nghi bệnh (bênh tưởng)
 71. Jaundice / ˈdʒɔːndɪs /: bệnh vàng da
 72. Osteoporosis / ˌɑːstioʊpəˈroʊsɪs /: bệnh xương thủy tinh
 73. Rabies / ˈreɪbiːz  /: bệnh dại
 74. Skin-disease / skɪn dɪˈziːz /: bệnh ngoài da
 75. Typhus / ˈtaɪfəs  /: bậnh chấy rận
 76. Variola / ˈværi ˈoʊlə /: bệnh đậu mùa
 77. Cancer / ˈkænsər  /: bệnh ung thư
 78. Cataract / ˈkætərækt /:đục thủy tinh thể
 79. Pneumonia / nuːˈmoʊniə  /: viêm phổi
 80. Myocardial infarction / ɪnˈfɑːrkʃn  /: nhồi máu cơ tim
 81. Heart disease / hɑːrt  dɪˈziːz /: bệnh tim
 82. Swelling / ˈswelɪŋ /: sưng tấy
 83. Athlete’s foot / ˈæθliːt s fʊt /: bệnh nấm bàn chân
 84. Bleeding / ˈbliːdɪŋ  /: chảy máu
 85. Blister / ˈblɪstər  /: phồng giộp
 86. Chest pain / tʃest peɪn  /: bệnh đau ngực
 87. Chicken pox / ˈtʃɪkɪn  pɑːks /: bệnh thủy đậu
 88. Cold sore / koʊld sɔːr  /: bệnh hecpet môi
 89. Depression / dɪˈpreʃn  /: suy nhược cơ thể
 90. diarrhoea / ˌdaɪəˈriːə /: bệnh tiêu chảy       
 91. Eating disorder / ˈiːtɪŋ   dɪsˈɔːrdər /: rối loại ăn uống
 92. Eczema / ɪɡˈziːmə  /: bệnh Ec-zê-ma
 93. Food poisoning / fuːd  ˈpɔɪzənɪŋ /: ngộ độc thực phẩm
 94. Fracture / ˈfræktʃər /: gẫy xương
 95. Inflammation / ˌɪnfləˈmeɪʃn /: viêm
 96. Injury / ˈɪndʒəri  /: thương vong
 97. Low blood pressure / loʊ blʌd  ˈpreʃər /: huyết áp thấp
 98. Hypertension: huyết áp cao
 99. Lump / lʌmp /: bướu
 100. Lung cancer / lʌŋ ˈkænsər  /: ung thư phổi
 101. Measles / ˈmiːzlz  /: bệnh sởi
 102. Migraine / ˈmaɪɡreɪn  /: bệnh đau nửa đầu
 103. MS (viết tắt của multiple sclerosis / ˈmʌltɪpl skləˈroʊsɪ /): bệnh đa sơ cứng
 104. Mumps / mʌmps /: bệnh quai bị
 105. Rheumatism / ˈruːmətɪzəm  /: bệnh thấp khớp

Chúc các bạn học tiếng Anh theo chủ đề các căn bệnh thật hay và áp dụng những kiến thức này thật hợp lý khi học ngôn ngữ chung các bạn nhé!  

Comment here