Học ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc Not only… but also trong ngữ pháp tiếng Anh và ví dụ

ngu phap tieng anh not only... but also

“Not only… but also (Không những… mà còn) là một dạng câu đảo ngữ trong tiếng Anh. Đây là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh khá là phổ biến, giúp tăng sức hấp dẫn cho câu nói cũng như các bài viết luận. Vì vậy, biết sách sử dụng đúng và hợp lí cấu trúc câu này rất cần thiết với những người học tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Chính vì thế, hôm nay trung tâm Anh ngữ Benative muốn giới thiệu với các bạn cách sử dụng mẫu câu này, nếu các bạn còn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng cấu trúc câu này, các bạn cùng đọc và tham khảo nhé!  

ngu phap tieng anh not only... but also
Ngữ pháp tiếng Anh Not only… but also…

Các dạng của cấu trúc Not only… but also

S( chủ ngữ) + V( động từ)+ not only + Adj ( tính từ)+ but also + Adj( tính từ)

Ex: She is not only intelligent but also rich.

( Cô ấy không chỉ thông minh mà còn rất giàu có)

He is not only handsome but also energetic.

( Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất năng động).

 

S( chủ ngữ)+ V( động từ)+ not only + N( danh từ)+ but also + N( danh từ)

Ex: I do not want to study not only at extra classes but also in private educational centres.

( Mình không muốn học không chỉ ở các lớp học thêm mà còn ở các trung tâm giáo dục tư nhân).

She likes listening to not only V- pop music but also K- pop music.

( Cô ấy thích nghe không chỉ nhạc việt mà còn cả nhạc Hàn quốc).

 

S( chủ ngữ)+ V( động từ)+ not only + prepositional phrase( cụm giới từ)+ but also + prepositional phrase (cụm giới từ)

Ex: He is not only successful at science but also at commercial field.

( Anh ấy không chỉ thành công ở lĩnh vực khoa học mà còn cả lĩnh vực thương mại).

My friend is not only good at social skills but also at professional knowledge.

( Bạn của mình không chỉ giỏi ở kỹ năng giao tiếp mà còn ở kiến thức chuyên môn).

 

S( chủ ngữ)+ not only + V( động từ)+ but also + V( động từ).

Ex: The singer not only sings but raps.

( Ca sĩ không chỉ hát mà còn rap)

Almost students not only study basic knowledge but also practise it.

( Hầu hết học sinh không chỉ học kiến thức căn bản mà còn thực hành chúng).

 

S( chủ ngữ)+ V( động từ)+ Adv( trạng từ)+ but also + Adv( trạng từ)

Ex: She sings not only clearly but also beautifully.

( Cô ấy hát không chỉ rõ ràng mà còn rất hay).

He dances not only well but also skillfully.

( Anh ấy nhảy không chỉ tốt mà còn rất điêu luyện).

 

*Ngoài ra, để nhấn mạnh câu, chúng ta có thể đảo cụm từ “not only” lên đầu câu.

Ex: Not only is Dung a good teacher but she is also an enthusiastic and considerate person.

( Không chỉ là một cô giáo giỏi mà cô Dung còn là người nhiệt huyết và ân cần).

-Khi không có trợ động từ hoặc động từ tobe, ta có thể sử dụng “ did, does, do”

Ex: Not only did she forget to close the door but she also did not even turn off the lights.

( Cô ấy không chỉ quên đóng cửa mà thậm chí quên cả tắt đèn).

 

* Chúng ta có thể bỏ “ also” trong câu nhưng cần thay thế bằng những từ khác như “ as, as well, too…”

Ex: The actress Emma Watson is described not only a beautiful woman but as a talented social activist.

( Diễn viên Emma Watson được miêu tả không chỉ là người phụ nữ đẹp mà còn là nhà hoạt động xã hội tài năng).

 

* Lưu ý nhỏ là khi sử dụng mẫu câu này, các bạn cần sử dụng hai động từ(hoặc danh từ, tính từ, trạng từ) trong câu thật phù hợp với ngữ cảnh nhé.

Chúc các bạn học ngữ pháp tiếng Anh vui vẻ và hiệu quả với những cấu trúc mà chúng tôi – Trung tâm dạy tiếng Anh giao tiếp Benative đã giới thiệu trên đây nhé!

Comment here